Thursday, August 8, 2013

Anjana singh's Birthday Bash - Exclusive Photographs

Known as a hot Cake of Bhojpuri Cinema Anjana Singh celebrated her birthday at Rock Bottom pub in Mumbai last night . On this occasion Kunal Singh. Ravi Kishan, Vimal Kumar, Deepak Shah, Raj Kumar Pandey, Anand Ghatraj, Firoz Khan, Pravesh lal yadav, Yash Kumar, Brijesh Tripathi, Pakhi Hegde, Sangeeta Tiwari, Akshara Singh, Awadhesh Mishra, Sanjay pandey, Pradeep pandey, Aditya Ojha, Vardan Astha, Fareen Sheikh, Ananjay raghuraj, Santosh Mishra , Rajan Modi and many bhojpuri celebrities were present . udaybhagat@gmail.com