Friday, May 27, 2011

“HAMAAR DEVDAS’’ TOWARDS FIRST COPY

Bhojpuri film made on Famous writer saratchand upaday’s famous novel ‘’devdas’’ titled ‘’ HAMAAR DEVDAS’’ Is towards first copy.. -umesh singh, Co-producer- Awdesh agarwal, director-kiran kant verma, music-baiju bansi, lyrics-dr.shanti jain,brijkishore dubey,fanindra rao, Sachidanand kawach, camera-ashok chakravarty,dances-kanu mukhatjee,art-anjani tiwari, sound-banne khan.,Editor-Rajesh lal cast-Ravikishan, Monalisa,Akshara singh,Umesh singh,pankaj kesari,urvashi chaudhary,Dilip sinha,Ulhaas,Maya yadav,Santosh shukla, Deepak shankar,Subrato sarkar,,sunita sharma,suman kr,Subanti banerjee,vinit jha,daisy singh , Soniya mishra,harishran, r.narendra, & child artist master abhishek, sachin ,jaya kumara, vaishnavi,roma.abhishek verma