Saturday, April 25, 2009

VIVAAD – APPLIED FOR SENCER


Saba art international’s Vivaad– ek jawalant Mudda is applied for sencer . The film being produce by Nizam khan, Directed by Zanmesh Nanavati, co-producer- Zarina khan, music- Palash Chaudhary, Lyrics –Pawan Mishra, Shaukat asgar, Hariom Vyas, Cinematography – Surender Singh, Story-dialogue – Aqeel Haider-Parijaat Haldar, Action- Mehmood Bakshi, Editor- Mansoor Azmi, Art- Inam Sheikh-Anurag. It Stars- Shiva, Santosh Kaushik, Nizam Khan, Asif Khan, Nitin Dixit, Kishan Dev, Rajesh Mishra, Mona Ray, Mansi Panday, Baby Saba, Aqeel Haider, Krishna, Imtiyaz, Rajnis Sen, Mukesh, Sujit, Ashok Pawar, Dinesh Ojha and Reshma.