Saturday, April 25, 2009

MEHANDI RACHAIV TOHRE NAAM KE- FIRST PRINT OUT


First print out of Rangoli Media Pvt. Ltd.’s Mehndi rachaiv tohre naam ke at film lab. The Film being Produce by Himanshu Sharma, Ashwani Senger, Madhur Garg, Sahid Ali and Naudeep Sood. Directed By Anil Kumar Uppadhyay. Music- Rajesh Gupta , Lyrics- Vinay Bihari, writer- Sanjay Rai, Cinematography- Feroz Khan, Choreographer- Dilip Mishtry, Gyan Singh, Action – Shakil. It Stars- Sushil Singh, Pawan Singh, Ruby Singh, Kalpana Shah, Anil Yadav, Brajesh Tripathi, Prakash Jais, Dilip Sinha, Pushpa Verma, Maya Yadav, C.p.Bhatt, Pramod Mautho, Sharswat Sharma , Chandan Rathod – Sushil Upadhyay ( Guest Role )