Wednesday, April 13, 2011

“HAMAAR DEVDAS’’ NEGATIVE CUTTING HELD


Bhojpuri film made on Famous writer Sharatchand chatopadhyaya’s famous novel ‘’devdas’’ titled ‘’ HAMAAR DEVDAS’’ Negative cutting held this week at Rauko lab By the hands of Famous producer Abhay sinha. Producer- Umesh singh, Co-producer- Awdesh agarwal, director- Kiran kant verma, music-baiju bansi, lyrics-dr.shanti jain, brijkishore dubey, fanindra rao, Sachidanand kawach, camera-ashok chakravarty, dances-kanu mukhatjee, art-anjani tiwari, sound-banne khan., Editor-Rajesh lal cast-Ravikishan, Monalisa, Akshara singh, Umesh singh, pankaj kesari, urvashi chaudhary, Dilip sinha, Ulhaas, Maya yadav, Santosh shukla, Deepak shankar, Subrato sarkar, ,sunita sharma, suman kr, Subanti banerjee, vinit jha, daisy singh , Soniya mishra, harishran, r.narendra, & child artist master abhishek, sachin , jaya kumara, vaishnavi, roma. abhishek verma.

No comments:

Post a Comment