Sunday, July 26, 2009

TOHAR NAIKHE KAUNO JODH TU BEJOD BADU HO’ ENTERED2ndWEEK

Shree Radhe Shyam Creation’s ‘TOHAR NAIKHE KAUNO JODH TU BEJOD BADU HO’ Entered 2nd Week in Bihar with good collection..Producer- R.S Mishra, Writer- Director- Rameshwar mishra, Co–producer-mahesh patel, Exec-producer- sandeep pandey, Lyric- santosh singh, rameshwar mishra , Music- Aman- shlok, Choreographer- Ricky gupta, Cinematographer- Heera saroj, Action- shakeel sheikh, Editor- gyan sharma, Art – vijay das. Cast- Pawan singh, Rani chatterji, Prem Nagwansi,Divya diwedi,Rani singh, Nilesh mishra,jai singh,Divyansu nanhey,Ramayga pandey,item girl seema singh & reena churasma with Brijesh tripathi.