Sunday, July 26, 2009

‘ BAH KHILADI BAH’ PREMIER ON 4th AUG.IN BIHAR

Khushi Entertainment Production’s “BAH KHILADI BAH’premeir is to held on 4 th august in Bihar.The film is produced by Anup Jalota & Chaitanya Swami. Director :- Amit Chauhan. Cast:- Pankaj Keshri, Sweety Chabra, Manoj Tiger, Sweety Dattani,Reena rani , Rahul Srivastav,S.M Tripathi, Umesh, Jai, Riyaz Indian, Jawahar, Awdesh Mishra. Lyrics:- Shyam Ji Shyam – Sachidanand Kabach Pandey, Music :-Aman shlok , Cinematographer:- Ravi Chandan, Dance:- Pappu Khanna, Reshma Khan, Art:- Anjani Tiwari, Action:- R.P. Yadav. The film is being presented by Bhajan Samrat Anup jalota- Adi Shakti Entertainment jointly.