Tuesday, May 5, 2009

MEHANDI RACHAIV TOHRE NAAM KE- Due on 22nd may


Rangoli Media Pvt. Ltd.’s Mehndi rachaiv tohre naam ke is is due for release in 22nd May in Bihar. The Film being Produce by Himanshu Sharma, Ashwani Senger, Madhur Garg, Sahid Ali and Naudeep Sood. Directed By Anil Kumar Uppadhyay. Music- Rajesh Gupta , Lyrics- Vinay Bihari, writer- Sanjay Rai, Cinematography- Feroz Khan, Choreographer- Dilip Mishtry, Gyan Singh, Action – Shakil. It Stars- Sushil Singh, Pawan Singh, Ruby Singh, Kalpana Shah, Anil Yadav, Brajesh Tripathi, Prakash Jais, Dilip Sinha, Pushpa Verma, Maya Yadav, C.p.Bhatt, Pramod Mautho, Sharswat Sharma , Chandan Rathod – Sushil Upadhyay ( Guest Role )